Återvinn material hos Hästveda Återvinning

Att återvinna innebär att man tar tillvara på material som går att använda igen, och i Sverige återvinns nästan allt avfall. Nästan varje gång man köper en produkt får man även ta vara på förpackningen som den kom i. Vare sig man köpt elektronik, mat eller någon annan pryl så är den ofta inpackad i kartong eller plast. Istället för att slänga detta bör man se till att ta med det till närmaste återvinningsstation och se till att materialet återvinns. Att källsortera är inte bara miljövänligt utan det är även billigare för till exempel en fastighetsägare jämfört med att allting skulle kastas osorterat.

Vid en återvinningsstation kan man lämna avfall i form av glas, metall, plast och papper, vilket inkluderar kartonger och tidningar. Har man större saker att slänga behöver man istället åka till en återvinningscentral. Där kan man slänga till exempel batterier, glödlampor, elektronik, köksutrustning, överbliven färg samt andra trasiga produkter. Återvinning handlar inte bara om att man återvinner produkter, utan det kan även handla om att återvinna värme som blivit över, till exempel från industrier, som senare används till fjärrvärmeproduktion. Återvinning är väldigt viktigt, inte bara viktigt för att sakerna ska kunna användas igen, utan kan vara skadlig för människor och miljö om de istället hamnar i naturen.

Visst material går att återvinna i princip hur många gånger som helst, som glas, då det bara mals ned och sedan används igen. Papper däremot innehåller fibrer och dessa slits ut efter ett tag och kan därför bara återvinnas ett visst antal gånger.

Hästveda återvinning erbjuder återvinning och förädling av metaller på ett sätt som påverkar miljön så lite som möjligt. Hos Hästveda återvinning har man lång erfarenhet av arbete med återvinning och kan dessutom förmedla många kontakter internationellt. De hanterar framför allt material i koppar, mässing, plast, batterier, kabel, järn, stål, aluminium, elektronik och wellpapp.

Matilda Olsson